Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave za 2018. godinu

Temeljem članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave ”Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 30/15, 1/18) Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave za 2018. godinu

 

 

Naziv davatelja financijskih sredstava

 

 

Naziv natječaja

 

 

Područja aktivnosti

 

 

Vrijeme raspisivanja javnog natječaja

 

 

Vrijeme završetka javnog natječaja

 

 

Ukupni iznos raspoloživih sredstava

 

Najniži i  najviši

iznos pojedinačnih potpora

 

GRAD LEPOGLAVA

 

PROVODITELJ

Jedinstveni upravni odjel

 

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave u 2018. godini

 

 

 

 

 

  1. Kultura i umjetnost
  2. Humanitarna i socijalna djelatnost
  3. Branitelji
  4. Djeca i mladi
  5. Ostali programi

 

 

 

 

Siječanj 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veljača 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000,00 kuna

  

 

 

 

 

 

 Od 1.000,00 do 50.000,00 kuna

 

GODIŠNJI PLAN (.pdf)