Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave za 2019. godinu

Temeljem članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave ”Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 30/15, 1/18) Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave za 2019. godinu

Naziv davatelja financijskih sredstava

 Naziv natječaja

 Područja aktivnosti

Vrijeme raspisivanja javnog natječaja

Vrijeme završetka javnog natječaja

Ukupni iznos raspoloživih sredstava

Najniži i  najviši iznos pojedinačnih potpora

GRAD LEPOGLAVA

 

PROVODITELJ

Jedinstveni upravni odjel

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave u 2019. godini

  1. Kultura i umjetnost
  2. Humanitarna i socijalna djelatnost
  3. Branitelji
  4. Djeca i mladi
  5. Ostali programi

 Siječanj 2019.

 Veljača 2019.

 400.000,00 kuna

Od 1.000,00 do 50.000,00 kuna