Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave za 2020. godinu

Temeljem članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave ”Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 30/15, 1/18) Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave za 2020. godinu

 

Naziv davatelja financijskih sredstava

Naziv natječaja

Područja aktivnosti

Vrijeme raspisivanja javnog natječaja

Vrijeme završetka javnog natječaja

Ukupni iznos raspoloživih sredstava

Najniži i najviši iznos pojedinačnih potpora

GRAD LEPOGLAVA

PROVODITELJ
Jedinstveni upravni odjel

 

 

 

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave u 2020. godini

  1. Kultura i umjetnost
  2. Humanitarna i socijalna djelatnost
  3. Branitelji
  4. Djeca i mladi
  5. Ostali programi

Siječanj 2020.

Veljača 2020.

 400.000,00 kuna

Od 1.000,00 do 50.000,00 kuna