Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2016. godinu

Temeljem članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2016. godinu

 

Naziv davatelja financijskih sredstava

 

Naziv natječaja

 

Područja aktivnosti

 

Okvirni datum raspisivanja natječaja

 

Okvirni datum završetka natječaja

 

Ukupna vrijednost natječaja (kn)

 

 

Najniži i  najviši

iznos pojedinačnih potpora

 

Grad Lepoglava

 

Provoditelj Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave

 

 

 

 

 

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave u 2016. godini

 

 

 

 

– Zaštita i promicanje tradicijske baštine            lepoglavskog kraja

– Poticanje i afirmacija kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladih

– Poticanje i afirmacija kulturnog amaterizma

– Unaprjeđivanje kvalitete života, životnih vještina i sposobnosti građana

 

 

15. siječnja

2016. godine

 

 

 

 

 

 

15. veljače

2016. godine

 

 

 

 

 

 

290.000,00 kuna

 

 

 

 

 

 

 

 1.000,00 – 30.000,00 kuna

GODIŠNJI PLAN (.PDF)