Grad Lepoglava među gradovima s najvećim rastom povučenih EU sredstava

Prema pisanju portala Gradonacelnik.hr, gradovi su iz godine u godinu sve uspješniji u povlačenju EU sredstava – to potvrđuje i najnovija analiza podataka Ministarstva financija o konsolidiranim proračunima gradova za 2021. godinu (podaci za 2022. još nisu dostupni). Podaci naime pokazuju da su gradovi u 2021. godini povukli ukupno 1,49 milijardi kuna (od čega se na Grad Zagreb odnosi 318,5 milijuna kuna), dok je godinu prije povučeno 1,34 milijardi kuna (na Zagreb se odnosilo 229,1 milijun kuna).

Najveći rast povučenih EU sredstava u odnosu na 2020. godinu imali su gradovi Vrbovsko, Kaštela, Lepoglava, Ilok, Novigrad, Rovinj, Glina, Zabok. Nin  i Pula. Pokazuje to analiza koja je napravljena na temelju konsolidiranih proračuna gradova preuzetih iz FINA-e. Najveći rast povučenih EU sredstava u odnosu na 2020. godinu imao je Grad Vrbovsko – gotovo 2 tisuće posto, nešto manje Kaštela, Lepoglava nešto više od 1000 posto rasta, Ilok 775 posto više, Novigrad rast od 469 posto, Rovinj 428 posto, Glina 347 posto više, Zabok 340 posto te Nin 324 i Pula 312 posto više.

– Kao i u svakom poslu, i kod privlačenja sredstava iz EU fondova je najvažnija dobra priprema. Ona kreće od izrade strategije kao osnovnog razvojnog dokumenta do pripreme projektne dokumentacije i rješavanja imovinsko-pravnih poslova. Posebno bih istaknuo korištenje EU fondova gdje je realizirano preko četrdesetak projekata vrijednosti 100 milijuna kuna, a najbolji pokazatelj je iskazana vrijednost imovine grada koja iznosi preko 100 milijuna i 20 puta je povećana. Ulaskom u novo razdoblje financijske omotnice EU 2021. – 2027. godine, trebamo iskoristiti definiranjem dobrih programa i projekata koji će prije svega doprinijeti svekolikom razvitku grada Lepoglave uz maksimalno korištenje fondova EU, naglasio je gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić.

Detaljnije pročitajte na: Gradonacelnik.hr