Grad Lepoglava sufinancira troškove kastracije i sterilizacije pasa i mačaka

Vlasnici pasa i mačaka s područja Grada Lepoglave i ove će godine moći po manjoj cijeni kastrirati i sterilizirati svoje kućne ljubimce, pse i mačke.

Naime, Grad Lepoglava je s Veterinarskom stanicom Ivanec sklopio ugovor o financiranju 50% ukupne cijene kastracije i sterilizacije pasa i mačaka, što za vlasnike znači da će tu veterinarsku uslugu plaćati u pola cijene. Što se pasa tiče, odnosi se to na pse koji su čipirani. Uz ovu mjeru koja za cilj ima kontrolu razmnožavanja i smanjenja broja napuštenih pasa i mačaka, grad je s Veterinarskom stanicom ugovorio i obavljanje higijeničarske službe za što je u ovoj godini osigurano 3.300 eura.

Također, Grad je s Veterinarskom stanicom sklopio i ugovor o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i krmača obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s prebivalištem na području grada Lepoglave i to u iznosu od 36,00 eura bez PDV-a odnosno 45,00 eura sa PDV-om po grlu goveda i 32,00 eura bez PDV-a odnosno 40,00 eura sa PDV-om po grlu krmače.