Gradske komunalne investicije vrijedne više od 1.5 milijun eura

Potpisivanjem ugovora o izvođenju radova, koji je ispred Grada Lepoglave s direktorom tvrtke TTG iz Donje Višnjice Tomicom Zgrebcem, potpisao gradonačelnik Marijan Škvarić, pokrenuta je realizacija dviju kapitalnih investicija na području Grada Lepoglave:

  • sanacija mosta Putine i
  • sanacija nerazvrstanih cesta od šteta nastalih erozijama tla uzrokovanih potresom.

Ukupna vrijednost navedenih investicija je 1.533.846,03 eura s PDV-om, od čega će za sanaciju mosta Putine biti utrošeno 348.962,56 eura, a za sanaciju cesta 1.184.883,47 eura. Riječ je o devet dionica nerazvrstanih cesta ukupne dužine 9.665 metara na pograničnom području Višnjice: NC 1-107 Donja Višnjica – od crkve do LC 25008 (215 m), NC 2-055 i NC 2-056 Gornja Višnjica – od križa do križa (2.038 m), NC 1-098 i NC 1-100 Gornja Višnjica – Ves (1.745 m), NC 1-095 Bednjica – Tisje (1.259 m), NC 1-094 Bednjica (596 m), NC 2-052 Zalužje – Kokol (485 m), NC 1- 109 Donja Višnjica – Lončareki (1.012 m), NC 1-122 Zlogonje – Bonđaki (1.303 m) i NC 1-097 Donja Višnjica – Komesi (1.012 m).

– Nakon sanacije četiriju klizišta nastavljamo s investicijama u uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Lepoglave odnosno krećemo sa sanacijom mosta Putine i nerazvrstanih cesta oštećenih erozijama tla nastalima zbog potresa. Riječ je o velikim kapitalnim investicijama za koje smo sredstva osigurali na natječaju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Na tom smo natječaju dobili više od 17.8 milijuna kuna odnosno 2.368.510,23 eura., istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić. Radovi će se odvijati paralelno, a prema najavama s njima će se krenuti idućeg tjedna.