Gradsko vijeće donijelo niz mjera za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 15. travnja elektronsku sjednicu na kojoj su se vijećnici izjašnjavali putem elektroničke pošte. Riječ je o 21. sjednici Gradskog vijeća koja je održana elektronskim putem zbog trenutne epidemiološke situacije koja je ujedno uvjetovala i Dnevni red. Naime, na Dnevnom redu sjednice bile su točke koje su se odnosile na donošenje mjera za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Lepoglave.

Mjere za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih
epidemijom koronavirusa na području Grada Lepoglave kojom se propisuje osam mjera usmjerenih
poslodavcima i građanima:

1. Svi poduzetnici se u potpunosti oslobađaju plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje njihove poslovne djelatnosti za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine ( iznimno i duže dok traju odluke i mjere ograničenja i zaštite Nacionalnog stožera RH). Izuzete su banke, osiguravajuća društva, subjekti za priređivanje igara na sreću i djelatnosti kockanja i klađenja te pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i
Varaždinske županije.
2. Odgađa se slanje opomena za sve nepodmirene obveze fizičkih i pravnih osoba
3. Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme važenja mjera; od odgode će biti izuzete mjere prisilne naplate za dugovanja kojima prijeti zastara.
4. Poduzetnicima i građanima daje se mogućnost odgode plaćanja i obročne otplate za sva dugovanja. Kućanstvima koja su ostala bez prihoda daje se mogućnost korištenja prava iz Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi Grada Lepoglave za 2020. godinu.
5. Za vrijeme odgode neće se obračunavati zakonske zatezne kamate
6. Turističko kulturno informativni centar TKIC d.o.o. besplatno će pružati savjetodavne usluge svim poduzetnicima kao i udrugama za izradu dokumentacije i poslovnih planova, kod prijave projekata financiranih iz fondova EU, kao i kod prijava za natječaje resornih Ministarstava.
7. Grad Lepoglava će provesti javni natječaj za dodjelu bespovratnih potpora malim i srednjim poduzetnicima putem kojeg će poduzetnici moći ostvariti iznos od maksimalno 15.000,00 kuna za kapitalna ulaganja, kupnju opreme i inventara.
8. Roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića „Lepoglava“ oslobađaju se plaćanja troškova sufinanciranja smještaja djeteta u vrtiću za vrijeme obustave rada vrtića. Za roditelje – korisnike dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Lepoglava, a koji imaju prebivalište na području Grada Lepoglave i imaju odobreno sufinanciranje od strane Grada, u vrijeme trajanja Kriznih mjera Grad će plaćati odobreno sufinanciranje. Dječji vrtić će uz zahtjev za plaćanje za vrijeme trajanja Kriznih  mjera uz mjesečni račun dostaviti i dokaz da nije bilo otkaza ugovora o radu u vrijeme važenja mjera, te da je zaposlenima isplatio plaću