Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo svoju 22. sjednicu

Gradsko vijeće Grada Lepoglave u utorak, 26. ožujka, je održalo svoju 22. sjednicu na kojoj su jednoglasno prihvaćena izvješća o radu i poslovanju Gradske knjižnice Ivana Belostenca, kao i financijski izvještaj Dječjeg vrtića Lepoglava za 2023. godinu za koja su ravnateljicama svi prisutni vijećnici uputili pohvale.

Što se tiče samog vrtića, Lepoglava je  jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj, s kojim se ne mogu mjeriti ni puno veći gradovi, u kojem nema liste čekanja za vrtić, roditelji plaćaju najmanju cijenu vrtića u Hrvatskoj, svega 22%  ukupne cijene.

Nekoliko točaka Dnevnog reda odnosilo se na odluke o prodaji nekretnina koje su se nalazile u vlasništvu Grada Lepoglave, a uglavnom je riječ o livadama, pašnjacima, oranicama i vinogradima. Također, donijeta je i nova odluka o prodaji drugih nekretnina i zemljišta na gradskome području, koje će biti prodane ponuđaču s najvišom ponudom.

Vijećnici su prihvatili i smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na podruju Grada Lepoglave za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

– Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite o spašavanju ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša u velikim nesrećama i katastrofama. Grad Lepoglava je obvezan organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnosi na planiranja, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite – izvijestio je gradonačelnik Marijan Škvarić, dodavši da mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na gradskome području provode prije svih Stožer civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, Crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja.

S ciljem postizanja učinkovitije razine zaštite od požara, usvojen je i godišnji plan za gradsko područje u 2024. godini. U brojne aktivnosti i programe osim grada Lepoglave biti će uključena i gradska Vatrogasna zajednica zajedno sa svojim članicama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima Lepoglava, Kamenica, Višnjica i DVD-om Kaznionice Lepoglava.

A da su na ovom planu i dosada stvari dobro funkcionirala potvrdilo je izvješće o stanju zaštite od požara za 2023. godinu. Lani je Grad za vatrogastvo izdvojio visokih 225.630 eura.

– Stanje zaštite od požara je zadovoljavajuće, a da bi tako i ostalo potrebno je provoditi odredbe procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara, ali i stalnu edukaciju stanovništva te preventivno djelovanje – rekao je Škvarić.

Vijećnicima su data na znanje i izvješća za 2023. godinu o izvršenju Plana gospodarenja otpadom, primjeni agrotehničkih mjera, djelovanja u području prirodnih nepogoda, utroška šumskog doprinosa i utroška proračunske zalihe za siječanj i veljaču ove godine.

Kako su na početku sjednice donesene i tri dopune dnevnog reda od kojih su dvije prihvaćene, a radi se o Odluci rješenja izbora Savjeta mladih Grada Lepoglave, zatim Odluka o obnavljanju cesta u Lepoglavi, dionica Mažuranićeva ulica do groblja.

Što se tiče izbora članova Savjeta mladih Grada Lepoglave, vijećnica Marija Ribić je kazala kako je  Povjerenstvo koje se sastoji od 3 člana, dobilo pet ponuda od kojih su svi imali urednu dokumentaciju. Tako su vijećnici jednoglasno izabrali u Savjet mladih Izidora Jurišu, Sašu Mađara, Klaru Zagorščak, Lauru Breški i Mihaela Špiljak.

Gradonačelnik Škvarić je, vezano uz asfaltiranje dionice Mažuranićeva ulica do groblja, kazao je kako se radi o natječaju u kojem Grad traži potporu unutar Mjere 73.13  odnosi se na izgradnju nerazvrstane ceste u naselju Lepoglava kojom će se izgraditi duljine 683 m, također će biti izgrađena oborinska odvodnja dužine  219 m i omogućiti će se dvosmjerni promet kolnikom širine 6 metara i biti će izgrađena obostrano biciklističko-pješačka staza širine 2 metra.

-Ukupna vrijednost ovog projekta je 533 tisuće eura, a odobrena potpora iznosi 477 tisuća eura – dodao je gradonačelnik.

Kada se radi o projektima koji su provedeni Gradu Lepoglavi u prva tri mjeseca ove godine, na početku Sjednice gradonačelniku je upućeno i pitanje vijećnika Pavlekovića vezano uz realizaciju projekata.

S obzirom da Lepoglava već godinama uspješno provodi mnogobrojne projekte, gradonačelnik Škvarić se mogao pohvaliti kako su u samo prva tri mjeseca proveli čak 8 projekata vrijednih 490 tisuća eura.

-Nešto manje od pola milijuna eura u prva tri mjeseca je nešto s čime se moramo pohvaliti i samo je dokaz da ovo vodstvo Gradske uprave i dalje ne staje u svojim radovima za razvijanje naše Lepoglave. Tako su nam iz Ministarstva regionalnog razvoja odobrena dva projekta. Za izgradnju ceste u Patačićevoj ulici  odobreno nam je 30 tisuća eura, a drugi oboreni projekt je za brdsko-planinsko područje za izgradnju vatrogasnog doma odobreno nam je 65 tisuća eura – kazao je gradonačelnik Škvarić.

Dodao je gradonačelnik  kako im je odobreno i 220 tisuća eura za uređenje društvenog doma u Višnjici, a nastavljaju se i ulaganja u TKIC gdje su od Ministarstva branitelja dobili 12 tisuća eura za izgradnju rampe za osobe s invaliditetom te  20 tisuća eura za izgradnju i uređenje završnog dijela terase.

-Osim ovih projekata dobili smo i  208 tisuća eura dobili smo za sanaciju od prirodnih nepogoda, za ceste i klizišta, gdje smo sanirali četiri klizišta na području Lepoglave, a nastavlja se sanacija klizišta u Gornjoj Višnjici gdje smo od Hrvatskih vodila dobili sufinanciranje u iznosu od 65% ukupne vrijednosti – rekao je čelni čovjek Lepoglave Marijan Škvarić dodavši kako je u provedbi i natječaj za projekt digitalizacije ukupne  vrijednosti 500 tisuća kuna gdje smo osigurali 22 tisuće eura od Ministarstva zaštite okoliša.