Gradsko vijeće izglasalo proračun za 2023. godinu

Gradsko vijeće Grada Lepoglave donijelo je na 12. sjednici, održanoj 21. prosinca, proračun za 2023. godinu. Po prvi puta proračun je iskazan u eurima, a iznosi 5.663.317 eura. Toliko iznose ukupni planirani rashodi i izdaci kao i ukupni planirani prihodi i primici s pridodanim viškom iz prethodne godine. Proračun za 2023. godinu, kao i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu, prihvaćen je jednoglasno. Za njega su glasali svi, na sjednici, prisutni vijećnici. Riječ je o vijećnicima iz redova HDZ-a, HNS-a, SDP-a i NS Reformista.

Tekst i slike: Dražen Hočuršćak

– Ovaj je proračun specifičan i izazovan. Bilo je potrebno predvidjeti puno toga iako nismo imali sve potrebne informacije. Po prvi puta proračun je iskazan u eurima, konsolidiran je, definiran na drugoj razini, a obrazloženja su detaljnija uz predviđanje svih stavki, načina njihova izvršenja, kontrole i izvora prihoda, pojasnio je gradonačelnik Marijan Škvarić istaknuvši da se kod planiranja proračuna u velikoj mjeri vodila briga o mogućnosti korištenja sredstava iz natječaja koji će se otvarati u narednim razdobljima, a u okviru kojih će Hrvatskoj na raspolaganju biti oko 25 milijardi eura.

– Trenutno ne znamo koji će sve natječaji biti i na koji način strukturirani što otežava pripremu programa i projekata. Zato smo u proračunu predvidjeli preko 50 projekata, od kojih se više od 30 projekata odnosi na komunalnu infrastrukturu, kako bi ih, kad se otvore natječaji, mogli prilagoditi i potom aplicirati na natječaje. Za to će nam biti potrebni rebalansi proračuna, rekao je gradonačelnik Škvarić dodavši da se kod pripreme proračuna vodila briga o građanima svih generacija, gospodarstvenicima i poljoprivrednicima te da su sve potpore, budući da su se pokazale dobrima, ostale na razini prošlogodišnjih osim potpora za novorođene čiji su iznosi povećani.

Prije izglasavanja proračuna za 2023. godinu, Gradsko je vijeće većinom glasova prihvatilo prijedlog Izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu koji je rebalansom smanje za 2.411.186 kuna na što je utjecalo otkazivanje pojedinih projekata zbog znatnog globalnog povećanja cijena materijala što je uvjetovalo povećanje troškova njihove realizacije u odnosu na planirane. Zajedno s rebalansom prihvaćen je i prijedlog Izmjena Programa javnih potreba za 2022. godinu Vijećnici su na sjednici, također prije izglasavanja proračuna za 2023. godinu, prihvatili prijedloge odluka o davanju suglasnosti na Statut i Pravilnik Dječjeg vrtića Lepoglava radi njihova usklađivanja sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Tijekom rasprave koja je prethodila izglasavanju navedenih odluka, vijećnik Željko Šoštarić je revoltiran upozorenjem da se, postavljanjem niza pitanja o zapošljavanju u Dječjem vrtiću Lepoglava, ne pridržava točke Dnevnog reda, napustio sjednicu.

Uz proračun za 2023. godinu, vijećnici su jednoglasno prihvatili Program javnih potreba Grada Lepoglave za 2023. godinu. U nastavku sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili niz prijedloga odluka, planova i programa kao i odluku o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni. I ova je sjednica započela pitanjima i prijedlozima vijećnika. Vijećnica Štefica Erdec pitala je kad će biti postavljene najavljene nadzorne kamere u Mažuranićevoj ulici i da li se planira postavljanje kamera i na drugim prometno opasnim točkama. Pitala je i za što će se koristiti prostor ispod stepeništa na ulasku u Dom kulture te hoće li se urediti i pristup za osobe s invaliditetom.

Gradonačelnik Marijan Škvarić odgovorio je da će najavljene nadzorne kamere biti postavljene.

– Riječ je o županijskoj cesti te shodno tome projekt provodi Županijska uprava za ceste u suradnji s policijom. Dobio sam informaciju da su sve procedure provedene te se samo čekaju odobrena europska sredstva za provedbu projekta. No, ako se to ne riješi tako, u proračunu smo osigurali sredstva kojima će kamere, na navedenoj lokaciji kao i u Varaždinskoj ulici i u Očuri, postaviti Grad Lepoglava, pojasnio je gradonačelnik. U odgovoru na drugo pitanje pojasnio je da će u prostoru ispod stepeništa biti smještena galerija čipke. Ujedno će se prostor koristiti za kulturna događanja. Pristup osobama s invaliditetom bit će uređen u drugoj fazi. Vijećnik Vjeran Ježek pitao je o razlozima zbog kojih bivši načelnik Općine Donja Voća Krunoslav Jurgec vijećnicima šalje mailove. U drugom pitanju, vijećnik Ježek tražio je gradonačelnika da mu odgovori na koji način planira riješiti problem nepokretanja projekta aglomeracije.

U odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik je pojasnio da se mailovi koje Krunoslav Jurgec šalje odnose na projekt širokopojasnog interneta i da Grad na mailove odgovara u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacija, što je potvrdilo i odbacivanje žalbi koje je, na dobivene odgovore, Jurgec podnosio. Što se projekta aglomeracije tiče, gradonačelnik je odgovorio da projekt ne može pokrenuti dok se ne riješi prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe Vlade RH o uslužnim područjima koji je Grad Ivanec podnio Ustavnom sudu. Inače, dodao je gradonačelnik Škvarić, projekt je trenutno u fazi pripreme projektne dokumentacije.

Koliko je ukupno koštala izrada monografije Lepoglava, pitao je gradonačelnika vijećnik Željko Šoštarić. Gradonačelnik je vijećniku Šoštariću poručio da je cijena monografije vidljiva u rebalansu proračuna. Zašto više nije načelnik Stožera civilne zaštite pitao je vijećnik Šoštarić predsjednika Gradskog vijeća Hrvoja Kovača. Budući da predsjednik vijeća u tom trenutku nije bio prisutan na sjednici, vijećnik Šoštarić nije dobio odgovor na postavljeno pitanje.