Gradsko vijeće odradilo posljednju sjednicu u ovom sazivu

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je u ponedjeljak, 12. travnja svoju 28. po redu, ujedno i posljednju sjednicu u sazivu konstituiranom nakon lokalnih izbora održanih 2017. godine.
Posljednja je sjednica održana pod strogim epidemiološkim mjerama. Tako je na samom njenom početku svim nazočnima izmjerena temperatura koja je kod jednog od vijećnika bila povišen te je isti morao napustiti sjednicu koja je održana uz nazočnost 11 vijećnika. Troje vijećnika već ranije nisu, iz opravdanih razloga, mogli nazočiti sjednici na kojoj su, u njenom nastavku, sve točke dnevnog reda prihvaćene jednoglasno i bez rasprave.

Vijećnici su tako prihvatili niz izvješća koja se odnose na 2020. godinu – Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Lepoglave, Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava te izvješća o poslovanju Turističke zajednice Grada Lepoglave i groblja na području Grada Lepoglave. Prihvatili su i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića u Lepoglavi usklađenog s izmjenama Zakona o predškolskom odgoju.
Na sjednici je prihvaćen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2020. godinu te izvješća o izvršenju Programa javnih potreba donesenih uz proračun. 

– S velikim zadovoljstvom mogu reći da smo usprkos otežanim uvjetima, izazvanih epidemijom koronavirusa koji ja utjecala na sve segmente života, prošle godine imali najveće izvršenje gradskog proračuna do sada i to u visini od 37 milijuna kuna. Što se našeg poslovanja tiče, uključivši sve korisnike proračuna, imali smo i višak od 49.000 kuna. Posebno bih istaknuo da smo prošle godine realizirali dvije najveće kapitalne investicije – izgradnju dvaju dječjih vrtića. Izgradili smo društveni dom u Kameničkom Podgorju, utrošili smo dva milijuna kuna za sanaciju klizišta, kupili smo tri vatrogasna vozila i napravili projekte za izgradnju i uređenje triju vatrogasnih domova, ulagali smo u razvoj sporta, financijski poduprli projekte i programe organizacija civilnog društva i isplatili sve planirane potpore i poticaje, a riječ je o stipendijama te potporama za gospodarstvenike i u poljoprivredi kao i za mlade obitelji. Proveli smo projekt Zaželi kojim smo građanima u potrebi olakšali njihov život. Odradili smo 15 projekata uz pet milijuna kuna potpore iz fondova Europske unije. Puno smo, ne samo protekle godine, ulagali u razvoj Grada Lepoglave o čemu najbolje govori povećanje ukupne vrijednosti gradske imovine. Ta je imovina u 2001. godini bila vrijedna oko osam milijuna kuna da bi danas dosezala vrijednost od 140 milijuna kuna. Dakle, vrijednost gradske imovine u tom je periodu povećana čak 18 puta. Dodao bih da smo u protekle četiri godine
realizirali gotovo 15 milijuna kuna bespovratnih potpora iz fondova Europske unije – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić zahvalivši pri tom na pomoći pri realizaciji svih tih projekata i programa svom zamjenik, gradskim vijećnicima, stručnim službama Grada Lepoglave, građanima, ustanovama, tvrtkama i resornim ministarstvima.

Do kraja sjednice, koja nije trajala dulje od jednog sata, vijećnici su prihvatili i Odluku o naknadama za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora na području Grada Lepoglave kojom se utvrđuje da predsjednici vijeća mjesnih odbora imaju pravo na naknadu za rad u neto iznosu od 300 kuna mjesečno. Prihvaćen je i prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2021. godini kojom se za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje mjesečni iznos sredstava u visini od 500 kuna mjesečno. Pri tom se za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku. 

Na samom kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić zahvalio je svim vijećnicima na radu u protekle četiri godine.

– Ponekad je znalo biti burno no sve su odluke važne za razvoj Grada Lepoglave i njegove građane donesene uz odobravanje svih vijećnika što me čini zadovoljnim. Želim vam svako dobro, kako u privatnom tako i u političkom životu – poručio je vijećnicima na kraju sjednice Dukarić. 

Zahvale Gradskom vijeću i vijećnicima na radu u protekle četiri godine uputili su i gradonačelnik Marijan Škvarić, njegov zamjenik te predstavnici klubova stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću.