HVIDRA

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Hrvatski vojni invalidi domovinskog rata (HVIDRA) Ivanec

Sjedište i adresa: Ivanec, Đure Arnolda 11

Broj telefona: 042 783 617, 098 505 727

E-mail i web adresa: nema evidentiranih podataka

Ukupan broj članova: 195

Odgovorna osoba: Vjekoslav Špac

Misija ili svrha udruge: Prilagodba članova iz ratnih uvjeta na mirnodopske