Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave za akademsku godinu 2022./2023. – LISTA KANDIDATA

Temeljem odredbe članka 8. i 15. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 88/20) i Zapisnika Povjerenstva za dodjelu stipendija o ispunjavanju propisanih uvjeta  i utvrđivanja liste za dodjelu stipendija (Klasa: 604-02/23-01/1, Urbroj: 2186-9-02-23-37), Povjerenstvo za dodjelu stipendija, objavljuje

 

LISTU KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

 

U skladu s odredbom članka 15. stavak 3. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 88/20) svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste, a o istome odlučuje gradonačelnik Grada Lepoglave.

Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna te protiv iste nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.           

               POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA