JAVNI POZIV – Program poticanja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja za 2013. godinu

Pozivaju se svi poljoprivrednici ( obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačka društva ili zadruge ) na podnošenje zahtjeva za dodjelu gradskih poticaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja za 2013. godinu.

Aktivnosti za koje se daju gradski poticaji:
a) poticanje trajnih nasada u poljoprivredi
b) poticanje stočarske i peradarske proizvodnje
1.b) poticaj za prvotelke
2.b) subvencija prodanog mlijeka
3.b) subvencioniranje umjetne oplodnje
4.b) subvencija prodanih purana
5.b) subvencija prodanih odojaka
6.b) subvencija zaklanih brojlera
7.b) subvencija za proizvedena/isporučena jaja
c) edukacija poljoprivrednika
d) subvencioniranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje
e) okrupnjavanje zemljišta

Obrazac za podnošenje zahtjeva može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, a dostupan je i na web stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr).

Program poticanja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja za 2013. godinu.

Obrazac zahtjeva