Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini

Na temelju Provedenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u razdoblju od 2021. do 2024. godine i Odluke o raspisivanju i provedbi Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (Klasa: 001-01/23-01/17, URBROJ: 519-02-1/7-23-1 od 5. svibnja 2023. godine) gradonačelnik Grada Lepoglave raspisuje sljedeći Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini.

 

Financijska potpora osigurana je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.