Konstituirano novo Gradsko vijeće Grada Lepoglave

Nakon održanih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave te potvrde službenih izbornih rezultata, 17. lipnja 2021. godine održana je u Lepoglavi konstituirajuća sjednica novog Gradskog vijeća Grada Lepoglave.

Na sjednici je potvrđen novi saziv Gradskog vijeća koje broji 13 članova, a činit će ga: Robert Dukarić, Ana Marija Čelig, Mario Galinec (koji je zamijenio Tonka Županića koji je svoj mandat stavio u mirovanje) i Mladen Juriša s liste HDZ-HSU; Milan Pavleković, Marija Ribić i Zorislav Rodek (koji je zamijenio Marijana Škvarića čija je dužnost gradonačelnika nespojiva s dužnošću člana Gradskog vijeća) s liste HNS-HSS Braće Radić-BUZ; Hrvoje Kovač, Željka Paska i Štefica
Erdec (koja je zamijenila Sinišu Štefičara koji je svoj mandat stavio u mirovanje) s liste SDP-a; Željko Šoštarić i Boris Šinko s liste HSS-ZS i Vjeran Ježek s liste Narodne stranke Reformisti. 
Svoj mandat u novom sazivu Gradskog vijeća navedeni su vijećnici započeli polaganjem vijećničkeprisege, a nakon toga i izborom članova radnih tijela te predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Hrvoje Kovač (SDP). Za njegov je izbor glasalo troje vijećnika s liste SDP-a, troje vijećnika s liste HNS-HSS Braće Radić-BUZ i vijećnik NS Reformisti, dok su dvojica vijećnika s liste HSS-ZS bila protiv. Četvero vijećnika s liste HDZ-HSU bila su suzdržana.

Za potpredsjednike Gradskog vijeća izabrani su Milan Pavleković (HNS) i Robert Dukarić (HDZ). Izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća prethodio je izbor članova radnih tijela Gradskog vijeća. U Mandatno izborno povjerenstvo izabrani su Vjeran Ježek, kao predsjednik, te Željka Paska i Mladen Juriša kao članovi. U Odbora za izbor i imenovanje izabrani su Marija Ribić, za predsjednicu, te Štefica Erdec, Milan Pavleković, Boris Šinko i Mario Galinec za članove. 

U Odbor za statut i poslovnik izabrani su Marija Varović, za predsjednicu, te Zorislav Rodek, Andrej Jamnić, Ana Marija Čelig i Željko Šoštarić za članove.
Temeljem zakonskih odredbi konstituirajuću sjednicu je na njenom početku vodila Gordana Mošmondor, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave. Nakon nje, vođenje sjednice preuzeo je Robert Dukarić s kandidacijske liste koja je na izborima dobila najviše glasova, a nakon izbora predsjednika, konstituirajuću je sjednicu nastavio voditi novoizabrani predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Kovač.

“S obzirom na to da su se promijenile neke okolnosti vezane za reformu lokalne samouprave, gradskih je vijećnika u Gradu Lepoglavi manje u odnosu na prošli saziv što znači da se povećala njihova odgovornost. Vjerujem da će ta razina odgovornosti biti prepoznata. Izabrani vijećnici u prvom su redu Lepoglavčani, a tek onda članovi svojih stranaka, a interes građana je ispred političkog i stranačkog interesa. Stranačke iskaznice treba staviti na stranu i pogledati prema naprijed. Potrebno je potruditi se odraditi ono što je u nadležnosti i domeni Gradskog vijeća i rada gradskih vijećnika.”, poručio je novoizabrani predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Kovač. 
Vijećnicima novog saziva Gradskog vijeća Grada Lepoglave obratio se gradonačelnik Marijan Škvarić. Uz čestitke na izboru, pozvao je vijećnike da rade u interesu Grada Lepoglave i građana. 
“Moja je obaveza predlagati kvalitetne projekte i programe, inicijative i prijedloge, a vaša da u demokratskom ozračju raspravite o njima te da me ovlastite da ih, s ciljem sveukupnog razvoja Grada Lepoglave, provedem na terenu”, istaknuo je gradonačelnik Škvarić te dodao da vjeruje da će imati potporu Gradskog vijeća.