Kreće modernizacija nerazvrstanih cesta

Potpisivanjem ugovora o radovima na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta, koji je Grada Lepoglava sklopio s tvrtkom TTG iz Donje Višnjice, kreće modernizacija novih 1020 metara nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave. Riječ je o radovima vrijednima 182.944,25 eura, a za čiju je realizaciju Grad Lepoglava osigurao potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 60.000 eura.

– Nastavljamo s uređenjem cestovnih komunikacija čime se građanima omogućava pristup njihovim parcelama. Ujedno, provođenjem programa modernizacije nerazvrstanih cesta na gradskom području dostupnima postaju potencijali koji doprinose razvoju Grada Lepoglave. Uz financijska sredstva Grada Lepoglave i učešće građana, dio sredstava za provedbu ovog programa osigurali smo i iz drugih izvora – istaknuo je gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić.

Predmetnim ugovorom obuhvaćeni su radovi na rekonstrukciji sedam dionica nerazvrstanih cesta:

– dionica 1: NC 1-036 – Očura / nastavak dionice / 100 metara

– dionica 2: NC 1-043/1 i NC 2-029 Lepoglava (Purga) / 330 metara

– dionica 3: NC 2-081 Kamenički Vrhovec / 70 metara

– dionica 4: NC 3-035/2 Viletinec – Šipuši / 110 metara

– dionica 5: NC 2-002/1 Lepoglava (Ves) – Pavlekovići / 75 metara

– dionica 6: NC 1-021/4 Lepoglava (Ves) – odvojak Frankopanska / 45 metara

– dionica 7: NC 2-032 Kamenički Vrhovec / 290 metara

Predviđeno je  da će radovi biti završeni u roku 60 radnih dana računajući od dana uvođenja u posao.