Lepoglavsko čipkarstvo zaslužuje veću brigu i potporu s državne razine

Uoči početka priprema za organizaciju 28. Međunarodnog festivala čipke, u Lepoglavi je održan sastanak na kojem se, na inicijativu gradonačelnika Marijana Škvarića, o problematici vezanoj za razvoj čipkarstva i očuvanje ovog značajnog dijela lepoglavskog, ali i hrvatskog identiteta, raspravljali predstavnici gradskih udruga, ustanova i institucija čije su aktivnosti usmjerene upravo očuvanju i razvoj lepoglavskog čipkarstva.

Činjenica da je riječ o dijelu lepoglavske baštine uvrštene na reprezentativnu UNESCO-ve listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, lepoglavska čipka zaslužuje posebnu pažnju, istaknuto je na sastanku tijekom kojeg se nisu krili problemi s kojima dionici procesa očuvanja i razvoja lepoglavskog čipkarstva susreću. Požalili su se na nedovoljnu potporu i zainteresiranost s državne razine odnosno Ministarstva kulture nastojanjima da se očuva lepoglavska čipka odnosno lepoglavsko čipkarstvo kao jedno od ne tako brojnih hrvatskih nematerijalnih dobara s UNESCO-ve liste. Kao jedan od velikih problema, na koji su upozorile čipkarice, sve je manji broj čipkarica, prije svega majstorica koje mogu izraditi najsloženije motive lepoglavske čipke. Zbog toga je iskazana potreba za poticanjem svih čipkarica za aktivnije sudjelovanje u procesu očuvanja lepoglavske čipke. Pri tom, istaknuto je, glavni motiv ne bi trebala biti isključivo zarada, već ljubav prema svojem identitetu i očuvanje vlastite baštine. Istaknuta je potreba i za većom koordinacijom svih dionika procesa razvoja i očuvanja lepoglavskog čipkarstva, posebice prigodom organizacije festivala čipke koji istaknut kao jedan od važnih segmenata tog procesa.

U cilju rješavanja problema, dogovoreno je jačanje koordinacije koju će, uz gradonačelnika, preuzeti Turističko kulturno informativni centar, a kao jedna o skorih aktivnosti bit će organizacija sastanka s čipkaricama kao i zajedničko djelovanje u cilju otklanjanja postojećih problema i poduzimanja aktivnosti vezanih za očuvanje i razvoja lepoglavskog čipkarstva. Također, počet će se s pripremama za organizaciju 28. Međunarodnog festivala čipke