Limena glazba Lepoglava

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Limena glazba Lepoglava

Sjedište i adresa: Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7

Broj telefona: 099 2770 412

E-mail i web adresa: nema evidentiranih podataka

Ukupan broj članova: 62

Odgovorna osoba: Marijan Škvarić

Misija ili svrha udruge: Okupljanje građana koji se bave glazbom, promicanje i unapređenje glazbene kulture, promocija grada Lepoglave