Lovačko društvo “Srnjak – Ravna gora”

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Lovačko društvo “Srnjak – Ravna gora”

Sjedište i adresa: Lepoglava, Kameničko podgorje 16D

OIB: 95319768213

Broj telefona: 098 714 154

E-mail i web adresa: bljesak2@gmail.com

Odgovorna osoba: Miroslav Mačel

Misija ili svrha udruge: Uzgoj, zaštita i lov divljači