Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan posjetio grad Lepoglavu

U posjeti gradu Lepoglavi bio je ministar Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Na sastanku su prisustvovali gradonačelnik grada Lepoglave Marijan Škvarić, predsjednik Gradskog vijeća grada Lepoglave Robert Dukarić i Pročelnica Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i opću upravu Varaždinske županije Lovorka Horvat. Kako Ministarstvo u svom djelokrugu rada ima i Upravu za zatvorski sustav i probaciju, od izuzetne je važnosti da je ministar među prvima odabrao posjetu Kaznionici u Lepoglavi koja je najveća u Hrvatskoj. Posjeta i gradskoj upravi grada Lepoglave iskoristila se je za razgovore o rješavanju imovine koja je u suvlasništvu i vlasništvu RH i Ministarstva pravosuđa, a koja dugi niz godina stoji u centru grada nisu u funkciji i potpuno su devastirane. Tu se prije svega ističu sve parkovne površine, zgrade u ulici Hrvatskih pavlina, 40 garaža, sportski centar, objekti uz crkvu, a sve to bitno otežava razvoj grada u komunalnom, gospodarskom i društvenom pogledu. Također se je razgovaralo i o sveukupnom utjecaju i suradnji sa Kaznionicom u Lepoglavi.

  • Posebno mi je drago da se Ministar odazvao i posjetio gradsku upravu grada Lepoglave, naročito zbog toga jer prijašnji Ministri do sada nisu imali taj običaj. Suradnja Grada i Ministarstva mora biti na najvišem nivou jer imati u svom centru takvu ustanovu kao što je Kaznionica dovodi do mnogi specifičnih situacija koje se moraju dogovorno rješavati a za to mora biti dobra volja sa obje strane. – izjavio je gradonačelnik Škvarić.
  • Grad Lepoglava ima veoma bogatu povijesnu i kulturnu baštinu koja se posebno ističe uvrštenjem na UNESC – ovu listu. U svim tim sadržajima bitno mjesto ima i Kaznionica u Lepoglavi te dajem punu podršku svim nastojanjima gradu Lepoglavi na aktivnostima u njihovom razvoju i prepoznatljivosti – naglasio je ministar Habijan.