NAJAVA: 17. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 

S  A  Z  I  V  A

17. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 03. listopada 2019. godine /četvrtak/ s početkom u 19.00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave,  Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

d n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2019. godine
4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Lepoglave
6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2019. godinu
7. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Lepoglave
8. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2019. godinu
9. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS-a na području Varaždinske županije
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture
11. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – srpanj, siječanj – kolovoz 2019. godina
12. Ostalo

 MATERIJALI (Dropbox poveznica)

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić