NAJAVA: 17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Gradsko vijeće

KLASA: 024-11/23-01/5

URBROJ:2186-9-02-23-1

Lepoglava, 11. 09. 2023.

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S  A  Z  I  V  A

17. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE koja će se održati 18. rujna  2023. godine s početkom u 18,00 sati

u prostorijama čitaonice Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

 Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
  2. Pitanja vijećnika
  3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju članstva Grada Lepoglave u udruzi „Lokalna akcijska grupa – „Sjeverozapad.“
  4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2023. godine
  5. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Lepoglave za razdoblje 01.01. – 30.06. 2023. godine
  6. Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave i njihove zamjenike, s prijedlogom Javnog poziva
  7. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje lipanj- kolovoz 2023.
  8. Ostalo

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić