NAJAVA – 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave – 15. studeni 2023.

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave (”Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 64/20 i 18/21) predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S  A  Z  I  V  A

18. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 15. studenog 2023. godine (srijeda) s početkom u 17.00 sati u čitaonici Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

 Za sjednicu predlaže sljedeći

d n e v n i   r e d:

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
  2. Pitanja vijećnika
  3. Prijedlog Odluke o donošenju 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave
  4. Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2023. godinu
  5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2023. godinu
  6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2023. godinu
  7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
  8. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
  9. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje rujan – listopad 2023. godine
  10. Ostala pitanja