NAJAVA: 18. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 

SAZIVA 18. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 14. studenog 2019. godine /četvrtak/ s početkom u 18.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave,  Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlaže sljedeći

dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Izvješće o provedbi Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Lepoglava za 2018./2019. godinu
4. Godišnji Plan i program rada Dječjeg vrtića Lepoglava za 2019./2020 godinu
5. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava za 2018. godinu
6. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave za 2018. godinu
7. Program rada Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2020. godinu
8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2019. godine
9. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Lepoglave
10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2019. godinu
11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2019. godinu
12. Prijedlog Odluke o cesiji tražbine radi osiguranja
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva na čkbr. 4901/2 k.o. Donja Višnjica u naravi livada ”Donja Višnjica” u površini od 55 m2
14. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj-rujan, siječanj – listopad 2019. godina
15. Ostalo

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić

MATERIJALI (Dropbox poveznica)