NAJAVA: 21. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave


SAZIVA
21.SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 15. travnja 2020. godine / SRIJEDA/

 

Sjednica će se održati elektronskim putem .

Za sjednicu predlaže sljedeći

dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
  2. Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području grada Lepoglave
  3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
  4. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja sa područja grada Lepoglave u dječje vrtiće za 2020. godinu.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić

MATERIJALI (Dropbox poveznica)