NAJAVA: 22. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 

SAZIVA
22. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 04. lipnja 2020. godine / četvrtak / s početkom u 19.00 sati
u prostoru čitaonice Gradske knjižnice
kat zgrade Doma kulture TKIC, Hrv. pavlina 7 Lepoglava

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2019. godinu
4. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava za 2019. godinu
5. Izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Lepoglave za 2019. godinu
6. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave za 2019. godinu
7.Izvještaj o radu Turističko kulturno informativnog centra TKIC d.o.o. za 2019. godinu
8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje 1.siječnja do 31. prosinca 2019. godine
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 2019. godini
    – Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
     – Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
     – Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2019. godinu
     – Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2019. godinu
     – Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2019. godinu
     – Program potreba u obrazovanju za 2019. godinu iznad školskog standarda
     – Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu
     – Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu grada Lepoglave za 2019. godinu
     – Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2019. godinu
     – Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Lepoglave za 2019. godinu

10. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o korištenju postrojenja za sortiranje
14. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – ožujak, siječanj – travanj 2020. godine
15. Ostalo

 

MATERIJALI (Dropbox poveznica)

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić