NAJAVA: 23. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

SAZIVA
23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 30. srpnja 2020. godine / četvrtak / s početkom u 19.00 sati u prostoru čitaonice Gradske knjižnice
kat zgrade Doma kulture TKIC, Hrv. pavlina 7 Lepoglava

Za sjednicu predlaže sljedeći

d n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
  2. Pitanja vijećnika
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove ”Lepoglava” Lepoglava
  4. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića LEPOGLAVA
  5. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića LEPOGLAVA
  6. Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih  Grada Lepoglave i njihove zamjenike, s prijedlogom javnog poziva
  7. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za siječanj – svibanj, siječanj – lipanj 2020. godine
  8. Ostalo

 

 MATERIJALI (Dropbox poveznica)

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić