NAJAVA: 24. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 S  A  Z  I  V  A

24.SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 24. rujna 2020. godine /četvrtak/ s početkom u 18.00 sati
u prostoru čitaonice Gradske knjižnice
1. kat zgrade Doma kulture TKIC, Hrv. pavlina 7 Lepoglava

Za sjednicu predlaže sljedeći

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Izvješće o provedbi Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Lepoglava za 2019./2020. godinu
4. Izvještaj o financijskim prihodima i rashodima Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje od 01.01. 2019. do 31. 12. 2019. godine
5. Godišnji izvještaj o radu Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave za 2019. godinu
6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2020. godine
7. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
8. Prijedlog Statuta Grada Lepoglave
9. Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Lepoglave u Program društveno poticane stanogradnje
10. Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Lepoglave
11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2020. godinu
12. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – srpanj, siječanj – kolovoz 2020. godina
13. Ostalo

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić

 MATERIJALI (Dropbox poveznica)