NAJAVA: 26. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20) i Odluke o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 04. 11. 2020. godine, predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

SAZIVA

26.SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 18. prosinca 2020. godine

Izjašnjavanje će se vršiti elektronskim putem

           

Za sjednicu predlaže sljedeći 

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
3. Prijedlog 1. Izmjena Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2020. godinu:
    a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja  komunalne infrastrukture za 2020. godinu
    b) Prijedlog 1. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
    c) Prijedlog 1. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2020. godinu
    d) Prijedlog 1. Izmjena Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2020. godinu
    e) Prijedlog 1. Izmjena Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2020. godinu
    f) Prijedlog 1. Izmjena programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2020. godinu
    g) Prijedlog 1. Izmjena programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2020. godinu
    h) Prijedlog 1. Izmjena Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2020. godinu
    i) Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu iznad školskog standarda
    j) Prijedlog 1. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini

4. Prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
5. Prijedlog Plana razvojnih programa za godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
6. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2021. godinu
    a) Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
    b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
    c) Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2021. godinu
    d) Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, javnom informiranju, udruga građana i političkih stranaka za 2021. godinu
    e) Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2021. godinu
    f) Program potreba u obrazovanju za 2021. godinu iznad školskog standarda
    g) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2021. godinu
    h) Program mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2021. godinu
    i) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
    j) Program potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine
    k) Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Lepoglave za 2021. godinu
    l) Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Lepoglave za 2021. godinu

7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2021. godinu
8. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2021. godinu
9. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave
10. Prijedlog Godišnjeg plan davanja koncesije na području grada Lepoglave za 2021. godinu
11. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2020. godinu
12. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2021. godinu
13. Prijedlog Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja grada Lepoglave u dječje vrtiće za 2021. godinu
14. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Lepoglave
15. Program rada Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2021. godinu
16. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj- studeni 2020. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić

MATERIJALI (Dropbox poveznica)