NAJAVA: 27. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S  A  Z  I  V  A

27.SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 04.03.2021. godine /četvrtak/ s početkom u  18,00 sati

putem aplikacije zoom

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

dnevni red:

     1.Prihvaćanje zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
     2. Pitanja vijećnika
     3.Prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Statuta Grada Lepoglave
     4. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave
     5.Prijedlog Odluke o naknadama za rad članova Gradskog vijeća Grada Lepoglave   
     6.Prijedlog Odluke o pravilima Protokola Grada Lepoglave
     7.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića LEPOGLAVA
     8.Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića LEPOGLAVA za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.
     9.Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Lepoglave i Plana zaštite od požara za Grad Lepoglavu
     10.Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretnini čkbr. 1952/3 u k.o. Kamenica
     11.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti na čkbr. 2086/3 u k.o. Lepoglava
     12.Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
     13.Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Lepoglava
     14.Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Lepoglave za 2020. godinu
     15.Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine te siječanj 2021. godine
     16.Ostalo

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić                  

MATERIJALI (Dropbox poveznica)

Zapisnik 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave