NAJAVA: 28. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 

S  A  Z  I  V  A

28. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 12.04.2021. godine /ponedjeljak/ s početkom u  19,00 sati

u prostorijama čitaonice gradske knjižnice, Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava za 2020. godinu
4. Izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Lepoglave za 2020. godinu
5. Izvješće o poslovanju groblja na području Grada Lepoglave za 2020. godinu
6. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2020. godinu
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića LEPOGLAVA
8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2020. godinu
9. Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba donesenih uz Proračun Grada Lepoglave za 2020. godinu:
    1) Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
    2) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godine
    3) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2020. godinu
    4) Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2020. godinu
    5) Izvješće o izvršenju Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lepoglave za 2020. godinu
    6) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2020. godinu
    7) Izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2020. godinu
    8) Izvješće o izvršenju Programa potreba u obrazovanju za 2020. godinu iznad školskog standarda
    9) Izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini
    10) Izvješće o izvršenju Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2020. godinu
    11) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
10. Prijedlog Odluke o naknadama za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora na području Grada Lepoglave
11. Zaključak o prihvaćanju prava vlasništva nad spremnicima za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade
12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2021. godini
13. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Lepoglave za razdoblje 01.07.-31.12.2020. godine
14. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
15. Obavijest do kojeg iznosa može gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće odlučivati o stjecanju, otuđenju odnosno raspolaganju pokretninama i nekretninama te raspolaganju ostalom imovinom u vlasništvu Grada Lepoglave
16. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Grada Lepoglave – na znanje.
17. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2021. godine te siječanj – ožujak godine

 

Pozivaju se svi vijećnici da dođu pola sata ranije (18,30 sati) radi zajedničkog slikanja.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić        

 

MATERIJALI (Dropbox poveznica)

Zapisnik 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave