NAJAVA: 3. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

SAZIVA 

3. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 23. rujna 2021. godine  /četvrtak/ s početkom u 18.00 sati
u prostorijama čitaonice gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava
Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red

 

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
 2. Pitanja vijećnika
 3. Izvješće o provedbi Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića LEPOGLAVA za 2020./2021. godinu
 4. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića LEPOGLAVA za razdoblje od 01.01. do 30. 06. 2021. godine
 5. Godišnji Plan i program rada Dječjeg vrtića LEPOGLAVA za pedagošku 2021./2022. godinu
 6. Prijedlog Plana rada Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2022. godinu
 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2021. godine
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Lepoglava
 9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
 11. Prijedlog Odluke izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Lepoglave
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
 13. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Lepoglave
 14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2021. godinu
 15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – srpanj 2021. godine i siječanj – kolovoz 2021. godine
 16. Ostalo

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Hrvoje Kovač

MATERIJALI:

1. 3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE (.pdf)

2. MATERIJALI ZA DOPUNU 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA (.pdf)

3. ZAPISNIK 3. SJEDNICE