NAJAVA: 4. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

SAZIVA

4. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 19.11. 2021. godine  /petak/

 

Izjašnjavanje će se vršiti elektroničkim glasovanjem

najkasnije do 19.11.2021. godine do 12,00 sati

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
 2. Pitanja vijećnika
 3. Prijedlog Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće i sufinanciranje djelatnosti čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju obavljaju obrti za 2022. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave
 5. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave
 6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude
 7. Prijedlog Odluke o odbijanju ponude
 8. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2021. godinu
 9. Prijedlog Odluke o bratimljenju gradova Lepoglave i Kishunhalas
 10. Prijedlog Odluke o otpisu dospjelih nenaplativih potraživanja
 11. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 12. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – rujan 2021. godine i siječanj – listopad 2021. godine – na znanje
 13. Rješenje o imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića LEPOGLAVA – na znanje
 14. Ostalo

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

 

 

MATERIJALI:

1. 4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE (.pdf)

2. UPUTE VIJEĆNICIMA ZA IZJAŠNJAVANJE I GLASOVANJE

3. ODGOVOR GRADONAČELNIKA NA PITANJE VIJEĆNIKA

4. ODGOVOR PREDSJEDNIKA VIJEĆA NA PITANJE VIJEĆNIKA

5. OČITOVANJE NA PITANJE VIJEĆNIKA – EDILTEC

6. OČITOVANJE NA PITANJE VIJEĆNIKA – COLAS

7. ZAPISNIK 4. SJEDNICE

 

Sve dosadašnje sjednice dostupne su na sljedećoj poveznici: https://www.lepoglava.hr/vijece/