NAJAVA: 6. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

SAZIVA

6.SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 31. siječnja 2021. godine  / ponedjeljak /  s početkom u 17,00 sati

u prostorijama čitaonice gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava

Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

 

Za sjednicu predlažem sljedeći
dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Lepoglave
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2022. godini
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja nadstrešnice uz grobnu kuću i izgradnja konzolne nadstrešnice“
6. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine
8. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Varaždinske županije – na znanje
9. Ostalo

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Hrvoje Kovač

Sve dosadašnje sjednice dostupne su na sljedećoj poveznici: https://www.lepoglava.hr/vijece/  

 

Svi vijećnici i osobe koje dolaze na sjednicu Gradskog vijeća Grada Lepoglave dužne su prilikom dolaska  predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju na virus SARS-CoV-2, u skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/2021).

MATERIJALI:

1. 6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE (.pdf)

2. ODGOVORI NA PITANJA VIJEĆNIKA (.zip)

3. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (.pdf)

4. ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE GRADA LEPOGLAVE (.doc)

5. ZAPISNIK 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA (.doc)