Natječaj za podmjeru 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Obavještavamo da je u Narodnim novinama 46/15 raspisan Natječaj za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«. Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Detaljnije pogledajte OVDJE

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

(1) Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti sukladno članku 15., stavak 1. i stavak 2. Pravilnika isključujući za natječaj kupnju jednogodišnjeg bilja i sjemenja. Objašnjenja pojedenih prihvatljivih aktivnosti su navedena u prilogu I natječaja.
(2) Prihvatljive aktivnosti provode se na ruralnom području sukladno definiciji ruralnog područja iz članka 3. Pravilnika.

IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 151.261.593,00kuna.
(2) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85%, a Republika Hrvatska s 15% udjela.
(3) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih nepovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u Poslovnom planu koje su predmet tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.
(4) Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive aktivnosti sukladno članku 15., stavak 1. i stavak 2. Pravilnika, a koje su definirane ciljevima iz članka 16. stavak 4. Pravilnika.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.
(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati i traje do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.
(3) Upiti vezano za odredbe natječaja se postavljaju isključivo putem web forme sa mrežne stranice www.ruralnirazvoj.hr na kojoj će biti objavljeni i svi odgovori na zaprimljena pitanja. Samo odgovori na upite koji su postavljeni putem navedene web forme u periodu roka za podnošenje potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz stavka 2. ove točke, se smatraju službenim.
Postavljena pitanja i odgovori će biti dostupni unutar rubrike „Pitanja i odgovori“ mrežne stranice www.ruralnirazvoj.hr.