Niz pogodnosti za korisnike pošte u Lepoglavi

Zahvaljujući suradnji Grada Lepoglave i Hrvatske pošte, korisnici poštanskog ureda Lepoglava mogu ostvariti niz pogodnosti.  Kako je navela Jasminka Končevski, voditeljica Mreže poštanskih ureda Čakovec- Varaždin prilikom sastanka s gradonačelnikom Marijanom Škvarićem, riječ je o plaćanju pojedinih računa bez naknade.

Građani bez naknade u poštanskom uredu u Lepoglavi mogu platiti uz račune za komunalnu naknadu i račune izdavatelja Termoplina, HEP- Hrvatske elektroprivrede, Croatia osiguranja, Croatia zdravstvenog osiguranja i Posmrtne pripomoći.

Također u poštanskom uredu mogu predati zahtjeve i dokumentaciju HZMO-a te ne trebaju putovati do područnih službi u Ivanec i Varaždin. Mogu ugovoriti telekom tarife za Bonbon i Tomato, zatim police Croatia zdravstvenog osiguranja te izvršiti upis u udrugu Posmrtna pripomoć.