OBAVIJEST – GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU – upisi u predškolske programe i 1. razred osnovne glazbene škole za školsku godinu 2023./2024.

 

GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU 

najavljuje upise u predškolske programe

 i 1. razred osnovne glazbene škole

za školsku godinu 2023./2024.

 

  • U Glazbenoj školi u Varaždinu upisujemo polaznike sljedećih predškolskih programa: Dječji zbor predškolskog uzrasta, Početnički solfeggio, Mala škola blok flaute, Mala škola violine i Mala škola klavira.

 

  • U 1. razredu osnovne glazbene škole u Glazbenoj školi u Varaždinu učenici će moći izabrati sljedeće instrumente:  flauta, fagot, gitara, harmonika, klarinet, klavir, oboa, rog, tambure, trombon, truba, tuba, saksofon, udaraljke, violina, violončelo i viola.
  • U 1. razred osnovne Glazbene škole u Varaždinu u područnim odjelima:

U Područnom odjelu u Cestici, Dravska ulica 2 (u prostoru Osnovne škole Cestica) učenici mogu upisati temeljne predmete: klarinet, klavir, rog, truba, violina, gitara i harmonika.

U Područnom odjelu u Ivancu, Eugena Kumičića 7 (u prostoru Srednje škole Ivanec) učenici mogu upisati temeljne predmete: gitara, harmonika, klarinet, klavir.

U Područnom odjelu u Lepoglavi, Hrvatskih pavlina 42 (u prostoru Osnovne škole Lepoglava) učenici mogu upisati temeljne predmete: harmonika, klarinet, klavir, rog, trombon, tuba, udaraljke.

U Područnom odjelu u Varaždinskim Toplicama, Ulica grada Vukovara 1 (u prostoru Osnovne škole Varaždinske Toplice) učenici mogu upisati temeljne predmete: harmonika, klavir, tambure, truba, saksofon, gitara i violina.

  • Prijave kandidata su moguće putem sustava pretprijava koje će biti otvorene od 10. svibnja 2023. do 5. lipnja 2023., a bit će dostupne na mrežnoj stranici Škole – www.glazbena.hr

 

 U Područnom odjelu u Lepoglavi prijemna audicija će se održati 13. lipnja 2023.

objava rezultata 16. lipnja 2023. te upis učenika 19. lipnja 2023.

 

*******

Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje i poboljšava sve razine čovjekovog postojanja
– fizičku, emocionalnu, socijalnu i kognitivnu –
a djetetu pomaže odrastanje u zrelu osobnost.

*******

Natječaji za upis učenika u osnovnu glazbenu školu i predškolske programe za šk.god. 2023./24. bit će objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon 042/200-940 od 8 do 13 sati, na mrežnoj stranici www.glazbena.hr ili mailom upisi@glazbena.hr