Obavijest – Monitoring vode za ljudsku potrošnju

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Varaždinske županije obavještava građane:

Sukladno članku 26. stavku 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, obavještavamo stanovnike na području Varaždinske županije obavještavamo stanovnike koji se koriste vodom iz vodoopskrbnih sustava, koji opskrbljuju manje od 50 stanovnika ili isporučuju manje od 10 m3/dan, da ti vodoopskrbni sustavi ne potpadaju pod plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.