Obavijest o obvezatnoj sustavnoj deratizaciji Grada Lepoglave

Obavještavamo Vas, da se provodi SUSTAVNA DERATIZACIJA  s početkom   03.05.2023.g.  u  GRADU LEPOGLAVI.

AKCIJOM ĆE SE OBUHVATITI SLJEDEĆA NASELJA GRADA LEPOGLAVA I ULICE: ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, BANA JELAČIĆA, IVANA BELOSTENCA, BORJE, BRAĆE RADIĆA, BUDIM, ČRET, FRANKOPANSKA, LJUDEVITA GAJA, GEČKOVEC, GORICA, MATIJE GUPCA, HRVATSKIH PAVLINA, JELES, KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA, ANTE KOVAČIĆA, EUGENA KVATERNIKA, IVANA MAŽURANIĆA, ANTUNA MIHANOVIĆA, ADAMA I KATARINE PATAČIĆ, PURGA, RADNIČKA, IVANA RANGERA, SESTRANEC, SVETOG IVANA, AUGUSTA ŠENOE, ŠUMEC, TRAKOŠĆANSKA, TRG KRALJA TOMISLAVA, TRG PRVOG HRVATSKOG SVEUČILIŠTA, VARAŽDINSKA, VES, VINOGRADSKA I ZAGORSKA KAO I SVE POVRŠINE POGODNE ZA RAZMNOŽAVANJE I ZADRŽAVANJE GLODAVACA TE KANALIZACIJSKA OKNA (ŠAHTOVE) I JAVNE POVRŠINE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE.

 

UPOZORAVAMO VAS da ćemo deratizaciju obavljati s JEDNOM zaštitnom kutijom po domaćinstvu. Za sve daljnje upute stoje Vam na raspolaganju djelatnici Odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju Veterinarske stanice d.d. Varaždin. 

 

UMOLJAVAMO VAS:

 

– da štakore i miševe zakopate,

– da zatrovane meke ne dirate i ne premještate,

– da sve probleme oko mjera deratizacije na licu mjesta iznesete osoblju koje obavlja deratizaciju ili na br. 099/6240-143,

– da za vrijeme postavljanja meka na Vašim domaćinstvima  mora biti prisutna odrasla osoba.

 

NAPOMINJEMO VAM da štakori i miševi ugibaju nakon 3-7 dana poslije uzimanja meke. Grad Lepoglava financira cijelu obvezatnu sustavnu deratizaciju.