Obavijest od strane Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije

Sukladno čl. 59. st. 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Nar. nov. br. 30/23) obavještavamo vas o utvrđenoj nesukladnosti u vodi za ljudsku potrošnju. 25. travnja 2023. godine zaprimljen je Ispitni izvještaj broj 65124, lokalni vodovod Ves, za koji je Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije utvrdio da je voda zdravstveno neispravna.

Sadržaj obavijesti:

Varaždin, 25. travanj 2023.

JAVNA OBAVIJEST

– Predmet:

Zdravstveno neispravna voda za ljudsku potrošnju lokalne vodoopskrbe Ves.

Obavještavamo korisnike vode za ljudsku potrošnju koji su priključeni na lokalnu vodoopskrbu da je voda za ljudsku potrošnju zdravstveno neispravna sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN br.56/13; 64/15; 104/17; 115/18; 16/20).

Ukoliko se voda iz lokalne vodoopskrbe Ves namjerava koristiti kao voda za ljudsku potrošnju potrebno ju je prethodno prokuhati. Ova obavijest je na snazi do nove obavijesti o promjeni zdravstvene ispravnosti vode lokalne vodoopskrbe Ves.

NAPOMENA:

Jedinici lokalne samouprave, odnosno korisnicima lokalnog vodovoda savjetuje se da provedu mjeru dezinfekcije vode sa klornim preparatima putem ovlaštene tvrtke.

U slučaju učestale zdravstvene neispravnosti vode potrebno je sanirati sustav lokalnog vodovoda, redovno ga održavati i ugraditi automatski klorinator.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

 

Službenu obavijest možete pročitati pod dokumenti za preuzimanje.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE