Obavijest udrugama

Dana 15. travnja 2019. godine (ponedjeljak) u 9.00 sati u

Gradskoj vijećnici Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

bit će potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstva za

provedbu programa i projekata udruga na području grada Lepoglave u 2019. godini.

Pozivamo sve predsjednike udruga kao i osobe ovlaštene za njihovo zastupanje na potpisivanje ugovora.

 

 

(Tablica sa rezultatima Javnog natječaja je objavljena na službenoj web stranici Grada Lepoglave.)