Obavijest umirovljenicima o isplati jednokratnog novčanog primanja u ožujku 2024.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. prosinca 2023., donijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

Pravo na isplatu navedenog jednokratnog novčanog primanja imaju:

– korisnici hrvatske mirovine kojima je pravo na mirovinu priznato do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023. najkasnije na dan 15. veljače 2024.

– korisnici mirovine, kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz inozemstva;

– korisnici mirovine s prebivalištem u RH, kojima se mirovina isplaćuje samo iz inozemstva;

– korisnici mirovine ostvarene u RH, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu

– korisnici mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, a priznato im je pravo na mirovinu do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023. najkasnije na dan 15. veljače 2024.

Uvjeti za  za isplatu jednokratnog novčanog primanja u ožujku 2024. su:

– prebivalište u RH

– korisnici samo inozemne mirovine moraju imati prebivalište u RH u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke Vlade RH (od 21. prosinca 2023.)

– ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne smije prelaziti iznos od 840,00 eura, bilo da je riječ o mirovini ostvarenoj u RH,mirovini koja se isplaćuje uz hrvatsku mirovinu ili samo inozemnoj mirovini

– dostava dokaza o neto iznosu mirovine za prosinac 2023. godine

Dokaz (potvrdu) o visini mirovine može se dostaviti popunjavanjem Tiskanice (koja se nalazi u prilogu) za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Rok za dostavu je 29. veljače 2024.

 

Dodatne pojedinosti, zajedno s Tiskanicom za dostavu podataka, nalaze se u dokumentima za preuzimanje.