Objave – Javna nabava 2014. godine

Plan nabave za 2014. godinu

   1. Dopune plana nabave za 2014. godinu

   2. Dopune i izmjene plana nabave za 2014. godinu

   3. Dopune i izmjene plana nabave za 2014. godinu

   4. Dopune i izmjene plana nabave za 2014. godinu 

 

OBJAVE:

     Javna nabava: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Lepoglavi, Varaždinska županija, Republika Hrvatska (dokumentacija)

     Javna nabava: Opskrba električnom energijom (dokumentacija)

     Javna nabava: Opskrba električnom energijom(II) (dokumentacija)

     Javna nabava: Radovi na sanaciji klizišta u naselju Kameničko Podgorje, nerazvrstana cesta Golubi-Glažari (dokumentacija)

     Javna nabava: Radovi na rekonstrukciji prometnice u Vulišincu i izgradnja pripadne oborinske  i sanitarne kanalizacije (dokumentacija)

     Javna nabava: Modernizacija energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Lepoglave (dokumentacija)

     Javna nabava: Modernizacija energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Lepoglave (2) (dokumentacija)

     Otvoreni natječaj: Izrada idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Centar za posjetitelje „Centar pavlina“ Lepoglava (dokumentacija)