Objave – Javna nabava 2016. godine

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

    Dokumentacija za nadmetanje

    Poziv za nadmetanje

    Troškovnik

    Dodatna dokumentacija

    Izjava suglasnosti za pristup obračunskim mjestima

 

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT  ZA NOVU ZGRADU CENTAR ZA POSJETITELJE „CENTAR PAVLINA“ LEPOGLAVA

    Dokumentacija za nadmetanje – 2. izmjena

    Objašnjenje DZN – upit od 05.01.2017.    

    Obavijest – izmjena dokumentacije (Objava)

    Dokumentacija za nadmetanje

    Dokumentacija za nadmetanje (izmjena)

    Projektni zadatak

    Objašnjenje dokumentacije

    Tablica sa površinama

 

 

Radovi na modernizaciji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave (Poziv na nadmetanje objavljen u EOJN Narodnih novina dana 19.07.2016. g. pod brojem objave:2016/S 002-0016045)

   Dokumentacija za nadmetanje

   Troškovnik