OBVEZATNE UPUTE I OBRASCI

OBVEZATNE UPUTE OD VMOGL I – VI

I. Obvezatne upute VMOGL- I – o obrascima za provođenje izbora

II. Obvezatne upute VMOGL – II – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova po izbornom zakonu

III. Obvezatne upute VMOGL – III – o pravima i dužnostima promatrača

IV. Obvezatne upute VMOGL – IV- način uređenja prostorije za glasovanje

V. Obvezatne upute VMOGL – V – način glasovanja nepismenih osoba

VI. Obvezatne upute VMOGL – VI – odustanak od kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora

 

 

OBRASCI VMOGL od 1 – 9

1. VMOGL 1 – Prijedlog liste kandidata za članove

2. VMOGL 2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača

3. VMOGL 2a – Popis birača koji podržavaju nezavisnu mjesnu listu

4. VMOGL 3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

5. VMOGL 4 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provedbu izbora

6. VMOGL 5 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora

7. VMOGL 6 Rješenje o određivanju biračkih mjesta

8. VMOGL 7 – Glasački listić

9. VMOGL 8 – Zapisnik o radu biračkog odbora

10. VMOGL 9 – Zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva

 

NAPOMENE UZ OBRASCE I OSTALI MATERIJAL:

1. Napomena uz obrazac VMOGL – 1 

2. Napomena uz obrazac VMOGL – 2 i VMOGL-2a

3. Obrazac uz zapisnik o radu biračkog odbora

4. Odluka o potrebnom broju potpisa

5. Potvrda o predaji Prijedloga liste kandidata za članove odnosno nezavisne liste kandidata

INFORMACIJE:

Informacije vezane uz provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Lepoglave može obratiti predsjedniku Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Lepoglave Stjepanu Madjaru na broj telefona 042/700-906, ili zamjenici predsjednika Maji Poje na broj telefona 042/770-422.