Odluka o dodijeli sredstava

Na temelju članka 10. stavak 3. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 78/17), gradonačelnik Grada Lepoglave, po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave, donosi sljedeću 

ODLUKU

 

Članak 1.

Odobrava se isplata gradskih potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području grada Lepoglave temeljem raspisanog Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini: 

OPG-u Ivica Gredelj, Trakošćanska 32, Lepoglava,  MIBPG: 241426 

  • za mjeru: Poticanje sadnje trajnih nasada ( 400 komada sadnica lijeske)
  • iznos za isplatu: 1.600,00 kuna (tisućušesto kuna)

  Članak 2.

Na temelju ove Odluke, između Grada Lepoglave i korisnika iz članka 1. ove Odluke sklopit će se ugovor o korištenju sredstava gradskih potpora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

 Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Odsjek za proračun i financije Grada Lepoglave, a isplata će se izvršiti na teret Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu.

 

Članak 4.

Ova Odluka  je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                GRADONAČELNIK

                                            Marijan Škvarić, dipl. ing.

Odluka (.pdf)