Odred izviđača Lepoglava

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Odred izviđača Lepoglava

Sjedište i adresa: Lepoglava, Ves 53

Broj telefona: 091 5112 225, 042 770 257

E-mail i web adresa: oilepoglava@gmail.com, www.oilepoglava.hr

Ukupan broj članova: 65

Odgovorna osoba: Zlatan Mošmondor

Misija ili svrha udruge: Odgoj i izvaninstitucionalna naobrazba djece i mladih