Održan koordinacijski sastanak gradske uprave s mjesnim odborima

Gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić održao je redovit godišnji koordinacijskih sastanak s predsjednicima gradskih mjesnih odbora.

– Mjesni odbori bitni su za uspješno funkcioniranje grada. Poveznica su s građanima koja omogućava učinkovitu provedbu kako komunalnih tako i drugih razvojnih politika usklađenih s potrebama građana – istaknuo je gradonačelnik na početku sastanka na kojem su predsjednici mjesnih odbora upoznati s do sada najvećim i najambicioznijim gradskim proračunom, programima upravljanja, građenja, uređenja komunalne infrastrukture kao i s izvješćima o naplati komunalne naknade i gospodarenja otpadom.

– Protekla je godina bila u znaku velikih zahvata na uređenju potresom i prirodnim nepogodama oštećene komunalne infrastrukture. Za te je zahvate Grad Lepoglava samo iz jednog izvora ostvario bespovratnu potporu u iznosu od oko 2.5 milijuna eura. I ove godine planiramo realizirati niz projekata za koje ćemo sredstva nastojati osigurati kroz natječaje. U planu je realizacija 73 projekta od čega ih je već 8 prijavljeno na natječaje fondova Europske unije – izvijestio je gradonačelnik Škvarić govoreći o gradskom proračunu za 2024. godinu.

Na sastanku je još jednom istaknuto da je komunalna naknada na području Grada Lepoglave jedna od najnižih u okruženju. Ukupan iznos sredstava koji Grad Lepoglava ostvari na osnovu komunalne naknade prikupljene od svih pravnih i fizičkih osoba ne prelazi iznos veći od 135.000 eura. Taj iznos nije dovoljno da se pokriju troškovi električne energije koju koristi javna rasvjeta, a kamoli troškovi ostalih aktivnosti koje se financiraju iz prikupljene komunalne naknade. Za to bi, istaknuto je, trebalo putem komunalne naknade ostvariti prihod od oko 500.000 eura za što bi trebalo komunalnu naknadu podići oko 3.5 puta što Grad Lepoglava ne čini već razliku sredstava osigurava iz drugih izvora odnosno uspješnim prijavama projekata na natječaje.

Troškovi javne rasvjete smanjeni su novim režimom njenog rada u kojem se, pojašnjen je na sastanku, do ponoći koristi veća, a nakon ponoći manja snaga električne energije. Vezano za javnu rasvjetu najavljeno je uvođenje novine u njenom održavanju. Uz dojavu građana, kvarovi na rasvjetnim tijelima detektirat će se i putem modula koji se ugrađuju u ormariće za upravljanje rasvjetom, a pomoću kojih će se, kroz snagu i potrošnju električne energije, detektirati kvarovi na javnoj rasvjeti.

Na sastanku je istaknut nesrazmjer prijavljenih kuća za odmor po mjesnim odborima. Broj prijavljenih kuća za odmor, uglavnom se radi o klijetima, u većini mjesnih odbora ne odgovara stanju na terenu. Potvrđuje to podatak da su na području Mjesnog odbora Lepoglavska Ves prijavljene 123 kuće za odmor, a na području Mjesnog odbora Donja Višnjica samo njih 9.

Vezano za gospodarenje otpadom, predsjednici mjesnih odbora informirani su o povećanju cijene odvoza otpada od oko 10 % i potrebi da se postotak odvojenog otpada poveća na 50%.