Održana 10. sjednica Gradskog vijeća – Gradsko vijeće prihvatilo predloženi Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji

Članovi Gradskog vijeća Grada Lepoglave jednoglasno su, na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. rujna, prihvatili prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave. U obrazloženju prijedloga, njegov je predlagatelj, gradonačelnik Marijan Škvarić, istaknuo da se navedenim Programom želi potaknuti rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na gradskom području i time, kao i drugim mjerama koje Grad Lepoglava provodi, potaknuti demografsku obnovu. Program se sastoji od dvije mjere – sufinanciranja gradnje obiteljske kuće i sufinanciranja kupnje obiteljske kuće ili stana na području Grada Lepoglave. Za provedbu Programa osigurano je 200.000 kuna, a natječaj će biti raspisan, najvjerojatnije, tijekom listopada. Predloženo je da se navedeni iznos ubuduće poveća na što je gradonačelnik pojasnio da sadašnji iznos prati dosadašnji iskaz interesa za korištenjem ove mjere.

Također jednoglasno, vijećnici su, uz pohvale i zahvale vatrogascima, prihvatili Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave za 2021. godinu. Prihvatili su, većinom glasova, i Program rada Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2023. godinu. Većinom glasova na sjednici je prihvaćen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje prvih šest mjeseci tekuće godine. U tom su razdoblju, od 1. siječnja do 30. lipnja, ostvareni prihodi i primici u visini od 16.531.975 kuna, u što je uključen i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 4.905.831 kunu, dok su ukupni rashodi iznosili 11.749.390 kuna.

– Proračun je likvidan, istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić pojasnivši da se u prvoj polovici godine, a što utječe na proračun, projekti pripremaju dok u drugoj polovici godine slijedi njihova realizacija. Zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o socijalnoj skrbi, Gradskom je vijeću na usvajanje predložena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalne skrbi Grada Lepoglave koju su vijećnici jednoglasno prihvatili. Na sjednici je većinom glasova prihvaćeno Izvješće o radu gradonačelnika za prvih šest mjeseci tekuće godine. Na sjednici je donesena odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava.

Pitanja i prijedlozi vijećnika

I ova je sjednica započela pitanjima i prijedlozima vijećnika. Vijećnica Mariju Ribić zanimalo je tko je novi investitor koji pokreće proizvodnju u bivšem pogonu Lepe i čime se bavi. Zanimalo ju je i koje se aktivnosti provode , vezano za ambulantu Doma zdravlja u Lepoglavi, kada je zdravlje građana u pitanju. Gradonačelnik Marijan Škvarić, u odgovoru na prvo pitanje vijećnice Ribić naveo je da se radi o tvrtki Niehoff koja se većinom bavi proizvodnjom stolica i koja je do sada u Lepoglavi zaposlila 15- ak radnika, dok je, uz otvaranje distributivnog centra, u planu navedene tvrtke otvaranje većeg broja novih radnih mjesta. Odgovarajući na drugo pitanje gradonačelnik je istaknuo da sa sadašnjom županijskom vlašću, za razliku od prijašnje, postoji dobra suradnja kad je u pitanju povećavanje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u Domu zdravlja u Lepoglavi.  To potvrđuje, istaknuo je gradonačelnik, zapošljavanje novih zdravstvenih djelatnika odnosno fizioterapeuta u fizikalnoj ambulanti u Lepoglavi.

Ulaganja će se nastavati, dodao je gradonačelnik, a najavit će ih zamjenica župana koja će uskoro posjetiti Dom zdravlja u Lepoglavi. Vijećnik Milan Pavleković, referirajući se na negativne demografske trendove u Hrvatskoj koje je potvrdio zadnji popis stanovništva, predložio je ispred Kluba vijećnika HNS-a da se povećaju iznosi jednokratnih gradskih novčanih potpora za novorođene. Predložio je da iznosi potpora za prvo, drugo odnosno treće dijete u obitelji budu 3.000, 4.000 odnosno 5.000 kuna dok bi iznosi za blizance i trojke ostali na sadašnjoj razini.

Uz navedeni prijedlog o promjeni iznosa potpora za novorođene, vijećnik Pavleković je pitao da li Grad Lepoglava ima pripremljene projekte za prijavu na natječaje koji će se otvarati u okviru Nacionalnog programa obnove i oporavka. Gradonačelnik Marijan Škvarić je najavio da će kod planiranja gradskog proračuna za iduću godinu uključiti prijedlog Kluba vijećnika HNS-a kojeg je iznio vijećnik Pavleković te povećati iznose jednokratne gradske novčane potpore za novorođene. Što se projekata koje Grad Lepoglava planira prijaviti na natječaje koji će se otvarati u okviru Nacionalnog programa obnove i oporavka tiče, gradonačelnik je naveo projekt Centra za posjetitelje – centar pavlina, zatim projekt uređenja Gaveznice te projekt Centra bioraznolikosti. Podsjetio je da se već sada provode neki projekti koji se financiraju sredstvima iz navedenog Nacionalnog programa, a riječ je o sanacijama klizišta.

U kojoj je fazi projekt izgradnje tržnice i vatrogasnog centra u Lepoglavi pitao je vijećnik Mladen Juriša. Zanimalo ga je i da li postoji mogućnost da se smanji ugroza koju predstavljaju pojedini nesavjesni vozači u Ulici Alojzija Stepinca, na dijelu prema lepoglavskoj zaobilaznici.

– Projekt tržnice stoji zbog problema sa zemljištem. Naime, tržnica bi se gradila na zemljištu koje je u državnom vlasništvu, a procedura za dodjelu tog zemljišta Gradu Lepoglavi traje dugo i nikako da dođe na red. Vrijednost projekta je 2.5 milijuna kuna i planirali smo ga prijaviti na mjeru 7.4.1, ali je prvo potrebno postati vlasnik tog zemljišta., pojasnio je gradonačelnik Škvarić te najavio da će Grad krenuti u projekt financirajući ga vlastitim sredstvima i provodeći ga po fazama. Što se izgradnje vatrogasnog centra tiče, taj se projekt, s obzirom na njegovu vrijednost, planira prijaviti na mjeru 7.4.1 kada se za to pojavi mogućnost odnosno čim se otvori natječaj.

U odgovoru na drugo pitanje vijećnika Juriše, gradonačelnik je rekao da Grad o navedenom problemu razgovara s policijom tražeći prikladno rješenje kojim bi se usporilo neodgovorne vozače. Budući da je riječ o županijskoj cesti, Grad ne može, pojasnio je gradonačelnik, samostalno djelovati, primjerice postavljanjem uspornika. Vijećnik Zorislav Rodek pitao je gradonačelnika da li ima saznanja koje ceste Županijska uprava za ceste planira urediti i da li se među njima nalaze one na području Crkovca i Kameničkog Podgorja. Pitao je i koje su daljnje aktivnosti koje Grad Lepoglava, nakon uređenja korita potoka i postavljanja javne rasvjete, planira provesti na uređenju centra Kamenice. U odgovoru na prvo pitanje, gradonačelnik Škvarić je istaknuo da se u programu i planu ŽUC-a, a na čemu je, u suradnji s članom Upravnog vijeća ŽUC-a Josipom Čeligom, inzistirao, nalazi sanacija županijske ceste na području Kameničkog Podgorja. Uz sanaciju klizišta, sanirao bi se i asfaltni tepih. Što se uređenja centra Kamenice tiče, u planu je uređenje parkirališta kod groblja kao i proširenje samog groblja, istaknuo je gradonačelnik izvijestivši pri tom da je zatražio župana Varaždinske županije da provjeri trenutni status projekta izgradnje kampusa Učiteljskog fakulteta u objektu stare škole u centru Kamenice kako bi se, ako od projekta kampusa neće biti ništa, moglo planirati što učiniti s navedenim objektom. Također, planira se skori početak radova na prvoj fazi izgradnje društveno-vatrogasnog doma u Kamenici, poručio je gradonačelnik Škvarić.

Vijećnicu Anu Mariju Čelig zanimala je, izrazivši pri tom nezadovoljstvo roditelja zbog nedovoljne uređenosti vanjskog okoliša Područnog odjela Dječjeg vrtića Lepoglava u Višnjici, mogućnost da u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Lepoglava bude i predstavnik roditelja djece koja polaze Područni odjel vrtića u Višnjici, a kako bi i oni mogli ukazivati na probleme koji će se, poput ovog, eventualno pojavljivati i kako bi mogli utjecati na njihovo rješavanje. U drugom pitanju koje je postavila gradonačelniku tražila je informaciju planira li se zamjena postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete novim LED lampama. U odgovoru na prvo pitanje, gradonačelnik je istaknuo kako nakon izgradnje dječjeg vrtića u Višnjici, Grad planira daljnje uređenje prostora oko samog objekta. S tom namjerom Grad je aplicirao jedan takav projekt na natječaj na kojem, na žalost, nije prošao. No, istaknuo je gradonačelnik, projekt će biti apliciran na novi natječaj iduće godine kada se planira s dodatnim uređenjem okoliša. Što se mogućnosti uključivanja predstavnika roditelja djece iz Područnog odjela Dječjeg vrtića Lepoglava u Višnjici u Upravno vijeće DV Lepoglava, moguće je samo kroz procedure koje su određene Statutom te je stoga potrebno napraviti izmjene Statuta o čemu će, poručio je gradonačelnik, razgovarati s ravnateljicom DV Lepoglava. Uz to, mogla bi se provesti i procedura preimenovanja Područnog odjela Dječjeg vrtića Lepoglava u Višnjici, istaknuo je gradonačelnik Škvarić. U odgovoru na drugo pitanje vijećnice Čelig, gradonačelnik je odgovorio da se svake godine provode projekti proširenja javne rasvjete na cijelom gradskom području, a da je u pripremi projekt zamjene postojećih lampi s LED lampama na područjima gdje to do sada nije učinjeno.

Vijećnik Mario Galinec uputio je gradonačelniku dva pitanja. Prvo se odnosilo na sanaciju odvodnog kanala “kod Dretara”, za koje je gradonačelnik zatražio dodatna pojašnjenja i informacije kako bi na njega mogao odgovoriti. Drugo pitanje odnosilo se na projekt aglomeracije. Vijećnik Galinec zatražio je informaciju o tome što se događa s navedenim projektom. U odgovoru na to pitanje, gradonačelnik Škvarić je pojasnio da se trenutno čeka odluka Ustavnog suda o ustavnosti i zakonitosti Uredbe Vlade RH o vodnim uslužnim područjima što je zatražio Grad Ivanec. Dodao je da je u međuvremenu inicirao sastanak svih dionika projekta kako bi se dogovorile mogućnosti da se s projektom krene, no, dodao je gradonačelnik, velika je vjerojatnost da će Lepoglava ostati bez financiranja aglomeracije po sadašnjem povoljnijem modelu. Da li su se na području Kameničkog Podgorju pojavila nova klizišta i hoće li i ona, ako su se pojavila, biti sanirana radovima koje ŽUC s ciljem sanacije tamošnje ceste planira pokrenuti na tom području, pitao je vijećnik Robert Dukarić kojeg je zanimalo i da li je tvrtka IVKOM dužna sanirati područje na kojem je izvodila radove. Navedeno pitanje postavio je zbog pritužbi građana koji su upozorili da nakon radova koje izvodi IVKOM ostaje nesanirano područje na kojem su ti radovi izvedeni, posebice kad su u pitanju ceste. Vezano za klizišta u Kameničkom Podgorju, gradonačelnik je pojasnio da postoje tri klizišta koja će biti sanirana. Odgovarajući na drugo pitanje, gradonačelnik Škvarić je izrazio nezadovoljstvo radom tvrtke IVKOM na području Grada Lepoglave. Pri tom je istaknuo probleme koje niz godina s vodoopskrbom, točnije zamućenjima vode, imaju mještani Višnjice, Žarovnice i Kamenice, a koje IVKOM nikako da riješi.

Što Grad Lepoglava poduzima kako bi se otklonili nedostatci kod izvođenja radova, pitala je vijećnica Štefica Erdec. Za ono što Grad financira postoji reklamacija temeljem koje je izvođač dužan otkloniti nedostatke, pojasnio je gradonačelnik Škvarić dodavši da komunalne službe nadziru i upozoravaju na nedostatke koji se pojave, a što mogu učiniti i građani. Vijećnik Boris Šinko još je jednom, nakon što mu je uz obrazloženje da se radi o informaciji koja mu se prema tumačenju Agencije za zaštitu osobnih podataka ne može dati, zatražio podatak kolika je isplaćena otpremnina bivšem direktoru TKIC-a i tko je tu otpremninu isplatio. Drugo pitanje odnosilo se na ljetošnju najezdu stršljena. Zanimalo ga je što je Grad Lepoglava učinio da pomogne građanima u “borbi” protiv stršljena. U odgovoru na prvo pitanje, gradonačelnik je istaknuo da Grad Lepoglava nije taj koji je isplatio otpremninu već je to učinio TKIC. Vezano za drugo pitanje, gradonačelnik je poručio da je za pružanje bilo kakve pomoći potrebno izraditi procjenu da li je ona potrebna odnosno da li je potrebno uključivanje Grada. Pri tom je važno, poručio je gradonačelnik, prvenstveno zatražiti pomoć stručnjaka.

Vijećnik Željko Šoštarić ponovno je pitao gradonačelnika da li je u proračun vratio naknadu u ukupnoj visini od 119.000 kuna koju je od Grada Lepoglave primio u vrijeme kada je obnašao dužnost saborskog zastupnika. Pitao je gradonačelnika i zašto građanima, izražavajući sumnju da je riječ o neizvršavanju obaveza iz projekta financiranog sredstvima Europske unije, nisu podijeljene sve dobivene kante za selektivno odlaganje otpada. Gradonačelnik Škvarić, odgovarajući na prvo pitanje, pozvao je vijećnika Šoštarića da ako postoji kaznena odgovornost vezana za isplaćenu naknadu, da ga prijavi i da je, ako se odgovornost utvrdi, spreman odgovarati. U odgovoru na drugo pitanje, gradonačelnik je istaknuo da je projekt, prema zaključku nadležnih, odrađen uredno, a da su preostale kante višak nastao zbog toga što su tijekom provedbe projekta koja je trajala oko dvije godine, a što nije krivica Grada, neki od građana umrli, a neki se odselili.